Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 3.5.2023

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT

pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec

 Rajec 27.4.2023

 

POZVÁNKA

 

    Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční dňa 3.5.2023 (t.j. streda) o 16.00 hod v malej zasadačke MsÚ  na medziposchodí MsÚ Rajec

Program:

1 . Opätovné prehodnotenie podaných žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023

2. Oboznámenie s plánovaným programom Kultúrneho leta 2023

3 . Diskusia

S pozdravom

                   Radoslav Kadurík, v.r.

                    predseda komisie

                                                                                               

Pozývajú sa:

Mgr. Peter Hanus, primátor mesta

Mgr. Michal Šupka

Martin Matejka

Mgr. Róbert Augustín

Anna Poljačková

Ján Kavec

Mgr. Tomáš Stránský

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa