Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad

Oznam - Zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad

 

   Mestský úrad Rajec organizuje zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, ako tráva, konáre, lístie a podobne.

   Kontajnery budú pristavené:

 

 sobota

 29.4.2023

 10.00 - 14.00 hod.

 na uliciach:

 – Partizánska (pri Drevospektrume)

 – Partizánska (turbínsky kanál pri ceste)

 – Hviezdoslavova    

 – Haškova

 – Pri Rajčanke

 sobota

 6.5.2023

 10.00 - 14.00 hod.

 na uliciach:

 – Moyzesova (pri odbočke na Janka Kráľa)

 – Benkova (pri lavičke k MŠ) 

 – Sama Chalúpku (pri moste)

 – Obrancov mieru (pri MŠ)

 – 1. mája (pri MŠ)

 sobota

 13.5.2023

 10.00 - 14.00 hod.

 na uliciach:

 – Jánošíkova (park)

 – Jánošíkova (pri lavičke)

 – Športová

 – Hollého (pri chodníku medzi bytovkami)

 – Nádražná (pri bývalých verejných WC)

 sobota

 20.5.2023

 10.00 - 14.00 hod.

  na uliciach:

 – Vojtová    

 – Bystrická (park)

 – Kostolná  (pri vstupe do Katolíckej spojenej školy)

 – Kostolná  (križovatka na Bystrickú)

 – Lúčna

 
 

Do kontajnerov je zakázané ukladať:

- nebezpečné odpady (ako chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.),

- objemné odpady (nábytok, sedačky, koberce, podlahoviny a pod.),

- drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky a pod.).

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa