Rajecké kompostovisko od 18.3.2023 - OTVORENÉ!

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO JE OD 18.3.2023 OPÄŤ OTVORENÉ!

 
 
    Oznamujeme vám, že Rajecké kompostovisko je od 18. marca 2023 opäť otvorené každú sobotu od 9. do 13. hodiny.
 
    Môžete tam odovzdať trávu, lístie, konáre, zvyšky zo záhrad, piliny, drevnú štiepku alebo akýkoľvek iný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
 
    Rajecké kompostovisko sa nachádza na konci Krivína vpravo.

 

MsÚ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa