Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Poláček V., Rusnák D., Košík M., Pekarová M., Rýpal P.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Poláček Vladimír
VŠZP, a. s.,
pobočka Žilina
Listová zásielka
07.03.2023  23.03.2023  07.03.2023 
 
Rusnák Dušan
VŠZP, a. s.,
pobočka Žilina
Listová zásielka 
07.03.2023 23.03.2023 07.03.2023
Košík Michal
VŠZP, a. s.,
pobočka Žilina
Oznámenie o uložení zásielok 07.03.2023
23.03.2023 07.03.2023
Pekarová Miroslava
ÚPSVaR,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielok 07.03.2023
23.03.2023 07.03.2023
Rýpal Peter
Okresný súd
v Žiline
Oznámenie o uložení zásielok 07.03.2023
23.03.2023 07.03.2023
 
 
 
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa