Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci konané dňa 9.11.2022

 

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec

 

Rajec 3.11.2022

POZVÁNKA

 

    Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční  dňa 9.11.2022 (t.j. streda) o 15.30 hod. v malej zasadačke MsÚ na medziposchodí MsÚ Rajec

Program:

  1. Otvorenie a privítanie hostí
  2. Návrh výšky financií na dotácie športovým klubom a občianskym združeniam  do rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023
  3. Vyhodnotenie doterajšej  spolupráce s Mestom Rajec
  4. Diskusia

 

S pozdravom

Ján Kavec, v.r.

predseda komisie

                                                                                               

Pozývajú sa:

Ing. Milan Lipka, primátor mesta

Mgr. Michal Šupka, Smreková 189/4, Rajec

Martin Matejka, Moyzesova 831/30, Rajec

Lumír Kardoš, 1. mája 454/46   Rajec

PaedDr. Ján Mihalec, Kostolná 57/29, Rajec

Ing. Marek Kmeť, Hollého 161/15

Jana Demeterová, Mudrochova 908/3, Rajec

Mgr. Tomáš Stránský, Bystrická 139/63 Rajec

Občianske združenia, športové kluby a cirkvi, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta Rajec

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa