Voľby 2022 - Podávanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A ORGÁNOV SAMOSPRÁVY KRAJOV – 29.10.2022

Podávanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania

 

Mesto Rajec v súlade so zákonom č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony oznamuje oprávneným voličom, ktorí majú ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo ktorí v deň konania spojených volieb žijú s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti, že majú právo požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie mesta Rajec sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky a v úradných hodinách Mestského úradu v Rajci, najskôr v pondelok 24.10.2022 a najneskôr do piatku 28.10.2022 do 12.00 hod.

 

24.10.2022      Pondelok od 08:00 hod. do 15.00 hod.

25.10.2022      Utorok od 08:00 hod. do 11.00 hod.

26.10.2022      Streda od 08:00 hod. do 16.00 hod.

27.10.2022      Štvrtok od 08:00 hod. do 11.00 hod.

28.10.2022      Piatok od 08:00 hod.do 12.00 hod.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. Oprávnený volič v žiadosti oznámi údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

e) telefonický kontakt.

 

Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie:

Alena Uríková, telefón: 041/507 65 26, 0918 592 966

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa