Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Rajec na roky 2023 - 2030

MESTO RAJEC

 

Dotazník - Sociálne služby v meste Rajec

 

Vážení obyvatelia mesta Rajec,

samospráva mesta v súčasnosti pripravuje dokument pod názvom „Komunitný plán sociálnych služieb 2023 - 2030". V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu a o vyjadrenie Vašich názorov: vyplnením uvedeného dotazníka nám pomôžete zistiť prípadné nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb a na základe Vašich názorov a pripomienok získame cennú spätnú väzbu v záujme kvalitnejšieho poskytovania sociálnych služieb v našom meste, príp. ich rozšírenia. Dotazník je anonymný, poskytnuté údaje budú použité výlučne pre potreby spracovania analýz.


- Ak pracujete s internetom alebo ak má viacero členov vašej domácnosti záujem vyplniť tento dotazník, radi by sme vás prednostne poprosili o jeho vyplnenie v online podobe na tomto odkaze: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoO6ZszJDPAsFJZGXX1bYyZetUaFk50WEAl55Y-CtZXHSREQ/viewform?usp=sf_link

 

- Digitálnu verziu dotazníka nájdete ako prílohu tohto článku.

- Dotazníky v tlačenej podobe sú k dispozícii vo vstupnej hale Mestského úradu v Rajci, kde je možné aj vyplnené dotazníky odovzdať.

Prosíme Vás, aby ste vyplnené dotazníky odovzdali do pripravenej urny

na Mestskom úrade v Rajci, najneskôr do 20.11.2022 (vrátane).

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa