Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 13.10.2022

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

Rajec 07.10.2022

POZVÁNKA

 

    Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 13.októbra 2022 o 15.15 hod., v malej zasadačke MsÚ Rajec.

PROGRAM:

 1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
 2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v Domove vďaky
 3. Úprava Zásad a financovania ZPOZ na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec
 4. Poliklinika – dodržiavanie hygienických opatrení
 5. Rôzne

 

 Ing. Zuzana Žideková, v.r.

predseda komisie

Rozdeľovník:

 1. Vladimír Dubec – člen komisie
 2. Mgr. Peter Hanus – člen komisie
 3. Bc. Marta Repková  – člen komisie
 4. PhDr. Anna Zmrhalová – člen komisie
 5. Ľubica Cesneková – tajomník  komisie
 6. Mgr. Lívia Hodasová – pozvaná

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa