Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Špánik M., Valjent E., Sihlovec M., Sihlovec R.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Špánik Marcel
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group,
Bratislava
Listová zásielka 28.07.2022  15.08.2022 28.07.2022 
Valjent Erik
Sociálna poisťovňa, a. s.,
pobočka Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 28.07.2022 15.08.2022 28.07.2022
Sihlovec Marián
Notársky úrad JUDr. Alena Majerčiaková
Žilina
Listová zásielka 29.07.2022  15.08.2022  29.07.2022 
Sihlovec Roman
Notársky úrad JUDr. Alena Majerčiaková
Žilina
Listová zásielka 29.07.2022 15.08.2022 29.07.2022
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa