Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Tabaček F., Lukáč A., Brezáni A., Uhláriková A., Kuriš Z., Maceášik J., Valjent E., Bako M., Hricko J.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
PriezviskoMenoZásielka od/odosielateľOznačenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Tabaček František
VŠZP, a. s.,
pobočka Martin
Listová zásielka 20.07.2022 05.08.2022 20.07.2022
Lukáč Anton
VŠZP, a. s.,
pobočka Žilina
Listová zásielka 20.07.2022 05.08.2022 20.07.2022
Brezáni
Anton
Dôvera, zdrav. poisťovňa, a. s.,
pobočka Nitra
Listová zásielka  20.07.2022  05.08.2022  20.07.2022
Uhláriková
Andrea
Dôvera, zdrav. poisťovňa, a. s.,
pobočka Nitra
Listová zásielka 20.07.2022   05.08.2022 20.07.2022 
Kuriš Zdenko
VŠZP, a. s.,
pobočka Žilina
Oznámenie o uložení zásielky  20.07.2022 05.08.2022  20.07.2022
Maceášik Jaroslav
Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 20.07.2022  05.08.2022 20.07.2022 
Valjent Erik Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, Žilina Oznámenie o uložení zásielky 07.07.2022 25.07.2022 07.07.2022
Bako Milan
Krajský súd
v Bratislave
Oznámenie o uložení zásielky 11.07.2022  27.07.2022  11.07.2022 
Hricko Ján
Okresný súd
v Žiline
Listová zásielka 11.07.2022 27.07.2022 11.07.2022
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa