Oznam: Prerušenie prevádzky v materských školách počas júla a augusta 2022

OZNAM

 

    V zmysle § 15 a, ods. 1, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z.z. o materskej škole, bude prevádzka Materskej školy, Mudrochova 930/10 a Materská škola, Obrancov mieru 400/51, Rajec v mesiacoch júl a august 2022 prerušená nasledovne:

- od 1. júla 2022 do 29. júla 2022 prerušená prevádzka v MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec (k dispozícii prevádzka MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec),
 
- od 1. augusta 2022 do  31. augusta 2022 prerušená prevádzka v MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec (k dispozícii prevádzka MŠ, Mudrochova 930/10, Rajec).
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa