Škrábikov literárny Rajec

Uputávka - Škrábikov literárny Rajec 2022 (JPG)Mesto Rajec a Mestská knižnica Rajec vyhlasujú
 
pod záštitou primátora mesta Rajec Milana Lipku
 
pre školy a obce okresu Žilina literárnu súťaž

 
ŠKRÁBIKOV LITERÁRNY RAJEC

 
Názov témy: M(I)ESTO, V KTOROM TVORÍM MIER
 
Dátum vyhlásenia súťaže: 13. máj 2022
 
Uzávierka rukopisov: 31. august 2022
 
Vyhlásenie výsledkov súťaže: október/november 2022
 
Rukopisy spolu s prihláškou je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: kniznica.rajec@rajec.sk

Kategórie:

POÉZIA (max. 2 básne):
1. študenti stredných škôl
2. dospelí bez vekového obmedzenia

PRÓZA (2 – 8 normostrán, žáner: ľubovoľný)
1. študenti stredných škôl
2. dospelí bez vekového obmedzenia

Víťazné a odporúčané práce na základe rozhodnutia odbornej poroty budú uverejnené v online zborníku literárnych prác.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na pracovníkov Mestskej knižnice v Rajci.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa