Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Sihlovec R., Sihlovec M.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko Meno Zásielka od/odosielateľ Označenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Sihlovec Roman
VŠZP, a.s.,
pobočka Čadca
Oznámenie o uložení zásielky

04.05.2022

20.05.2022 04.05.2022
Sihlovec Marián
JUDr. Estera Verešová, súdny exekútor, Žilina
Oznámenie o uložení zásielky

04.05.2022

20.05.2022 04.05.2022
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa