Pozvánka - Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 9.5.2022

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

                                                                                                                        

Rajec 28.04.2022

 

 POZVÁNKA

 

 

    Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2022 o 15.15 hod., v priestoroch Domova vďaky Rajec.

PROGRAM:

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v Domove vďaky
  3. Rôzne

 

Ing. Zuzana Žideková, v.r.

predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa