Voľné pracovné miesto: sociálny pracovník

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec

 

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície

sociálny pracovník.

 

Miesto práce: Mestský úrad Rajec

Predpokladaný nástup: 1.6.2022

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva – úväzok 0,5

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, výkon sociálnej posudkovej činnosti, tvorba podkladov pre lekársky posudok, spolupráca s posudkovým lekárom, konzultácie, spolupráca s VÚC, vyhotovenie posudkov o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, prijímanie a evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, riešenie potreby zástupov počas neprítomnosti opatrovateliek, sociálno-právna ochrana detí a kuratela, spolupráca s ÚPSVaR.

Zamestnanecké výhody, benefity

  • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
  • odmeny pri životných jubileách
  • služobný telefón

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- orientácia v problematike sociálnej starostlivosti
- orientácia v problematike posudzovania odkázanosti na sociálne služby
- orientácia v zákonoch:
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Požadované doklady:

- štruktúrovaný životopis

- kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ponúkaný plat:

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. – od 520,- €. Uvedený plat môže byť navýšený podľa skúseností a praxe uchádzača.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný odbor sociálna práca
  • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti
  • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť
  • práca s počítačom – pokročilý
  • manažérske zručnosti
  • vodičský preukaz sk. B výhodou
  • prax minimálne 2 roky v sociálnej oblasti

 

Žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielajte prosím na adresu:

Mestský úrad

Námestie SNP 2/2

015 22  Rajec

alebo mailom na adresu: alena.urikova@rajec.sk

v termíne do 26.05.2022 (vrátane).

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa