Stretnutie občanov s vedením Mesta Rajec (11.5.2022)

Stretnutie občanov s vedením mesta Rajec - upútavka (JPG)
 
STRETNUTIE OBČANOV S VEDENÍM MESTA RAJEC

11.5.2022 (streda) o 16.00 hod.
veľká zasadačka Mestského úradu v Rajci

PROGRAM STRETNUTIA:

• Odprezentovanie aktuálnych informácií o dianí v meste

• Oboznámenie občanov so zámermi na najbližšie obdobie

• debata na témy, ktoré vás zaujímajú (napr. poliklinika, športová hala...)
 
Stretnutia sa zúčastnia:
• primátor mesta Rajec – Milan Lipka
• prednosta MsÚ Rajec – Ján Jasenovec spolu s vedúcimi oddelení
• náčelník MsP Rajec – Adrian Begáň
• riaditeľ Technických služieb    mesta Rajec – Gustáv Mucha
• poslanci Mestského zastupiteľstva Rajec

Stretnutie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa