ORHZ ZA - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.3.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.3.2022

 

    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území okresu Žilina od 22. marca 2022 až do odvolania.

    V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

    Fyzickým osobám sa zakazuje najmä – fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

 

pplk. Ing. Marian Škola,

vymenovaný na zastupovanie riaditeľa ORHZ ZA

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa