TS: V Rajci sa stretli predstavitelia samospráv k závažnej téme absencie diaľničného privádzača D1 – Rajecká dolina

Mesto Rajec - tlačová správa:
 

V Rajci sa stretli predstavitelia samospráv k závažnej téme absencie diaľničného privádzača D1 – Rajecká dolina

 

Rajec, 24. 2. 2022 - primátor mesta Rajec Milan Lipka a predseda OOCR Rajecká dolina Peter Slyško pozvali starostov obcí najviac dotknutých absenciou diaľničného privádzača D1 – Rajecká dolina na informačné stretnutie, na ktorom im odprezentovali aktuálny stav tohto zámeru v nadväznosti na nedávne stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslavom Kmeťom z 11. februára 2022.

Starostovia obcí Porúbka, Lietavská Lúčka, Lietava, Podhorie, Liet. Svinná, Višňové, Turie, Rosina, a poslanci mestskej časti Žilina – Bytčica dlhodobo a tiež veľmi intenzívne poukazujú na problematickú dopravnú situáciu v úseku od obce Porúbka po križovatku pri Metre v Žiline.

Ako sa vyjadril starosta obce Lietavská Lúčka Marián Sliviak: „Práve v Lietavskej Lúčke sa na hlavnú cestu napájajú cesty z okolitých obcí, v rannej špičke je len o ohľaduplnosti vodičov, či umožnia obyvateľom z týchto obcí cestujúcich do práce, sa na hlavnú cestu dostať skôr ako za 15 minút“. Starostovia tiež poukazujú na problémy nepriamo súvisiace s komplikovanou dopravou, a to napríklad, že rodičia uprednostňujú umiestnenie detí v materských školách v Žiline, ako v týchto obciach. Veľké množstvo vodičov obchádza kritický úsek Porúbka, Lietavská Lúčka, Bytčica po ceste vedúcej obcami Turím, Višňovým a Rosinou. Starostky týchto obcí teda riešia nielen intenzívnu prepravu vozidiel stavby tunela Višňové, a s tým súvisiace poškodenia vozovky, ale aj zvýšenú intenzitu dopravy, ktorá obchádza kritický úsek.

Primátor mesta Rajec Milan Lipka spolu s predsedom OOCR Rajecká dolina Petrom Slyškom sa problematike venujú od r. 2019 a pravidelne na problém poukazujú na viacerých stretnutiach s predstaviteľmi Ministerstva dopravy a výstavby SR. Podľa Milana Lipku zámer výstavby privádzača bol ešte pred rokom mŕtvy, čiže je obrovský posun, že ministerstvo prepracovalo analýzu nákladov a výnosov, ktorú ešte v r. 2020 Útvar hodnoty za peniaze vyhodnotil ako chybnú a odporučil jej prepracovanie. Ako poukázal Peter Slyško, práve po rokovaní na MDaV SR z decembra minulého roka, pracovníci ministerstva analýzu prepracovali, implementovali korektné dáta a tú odprezentovali na stretnutí v Rajeckých Tepliciach 11. 2. 2022.

Aktuálne analýzu posudzuje Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR, ktoré má stanovisko zverejniť v druhom kvartáli tohto roka. Následne p. primátor Lipka a predseda oblastnej organizácie p. Slyško budú rokovať na pôde ministerstva dopravy o ďalšom postupe a bude zriadená pracovná skupina zástupcov regiónu, ktorá bude priamo spolupracovať a komunikovať s ministerstvom dopravy.

 

Kontakt:
 
Ing. Milan Lipka – primátor  MsÚ Rajec
tel: 041 /542 2030
e-mail: msu@rajec.sk
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa