Oznámenie o prerušení elektriny - 9.2.2022 (1. mája, Benkova, Fučíkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná, Obr. mieru, S. Chalupku)

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ ELEKTRINY
 
 
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje,
že v dôvodu PORUCHY na zariadeniach distribučnej sústavy
bude prerušená distribúcia elektriny
 
v termíne 9.2.2022 (streda) v čase od 7.30 hod.
 
na uliciach:
 
1. mája,
 
Benkova,
 
Fučíkova,
 
Janka Kráľa,
 
Jánošíkova,
 
Krivín,
 
Moyzesova,
 
Nádražná,
 
Obrancov mieru,
 
Sama Chalupku.

 
pre uvedené odberné miesta (v prílohe).
 
Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je o 13.30 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa