Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec v roku 2021

 Schválené dotácie z rozpočtu Mesta Rajec pre občianske združenia,

športové kluby a cirkvi na rok 2021

 
 
      Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 105/2020 zo dňa 3.12.2020, zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci zo dňa 3.6.2021 a žiadostí jednotlivých športových a nešportových klubov boli prerozdelené finančné prostriedky z dotácie rozpočtu Mesta Rajec nasledovne:

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa