Voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka MŠ - Materská škola, Mudrochova 930/10, Rajec

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Mudrochova 930/10, Rajec

 

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Materská škola, Mudrochova 930/10, Rajec

Predpokladaný termín nástupu: 01.02.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.01.2022

Rozsah úväzku: 100%

Počet študentov školy: 102

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ukončené adaptačné vzdelanie výhodou.

Ďalšie požiadavky:

- bezúhonnosť
- zdravotná a duševná spôsobilosť
- znalosť štátneho jazyka

- pozícia je obsadzovaná ako zástup za MD.

 

Kontaktné informácie:

Mestský úrad Rajec

Námestie SNP 2/2

015 22 Rajec
msu@rajec.sk

 

Kontaktná osoba:

Ivana Zbýňovcová
041/507 65 14

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa