Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Brundza J., Lukáč A., Svarinská M.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko Meno Zásielka od/odosielateľ Označenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Brundza
Jaroslav
Okresný súd,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky

10.01.2022

26.01.2022 10.01.2022
Lukáč Anton
VŠZP, a.s,
pobočka Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 10.01.2022 26.01.2022 10.01.2022
Svarinská Mária
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 10.01.2022 26.01.2021 10.01.2022
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa