Vývoz triedeného odpadu

OZNAM

 
Z dôvodu ochorenia a následných karanténnych opatrení, nie je možné zo strany zberovej spoločnosti zabezpečiť zber a vývoz kontajnerov s vytriedenými zložkami z komunálneho odpadu pre plasty, kovy, tetrapaky, sklo a papier.
 
Preto žiadame občanov, aby pre tieto druhy odpadu použili vrecia, ktoré sú pri týchto kontajneroch.
 
Za pochopenie a ohľaduplnosť ďakujeme!
 
MsÚ Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa