Informačný podcast Mesta Rajec - december 2021

 
 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec, vydaný v mesiaci december 2021

 

Správa budovy polikliniky v meste prejde pod správu OSBD Žilina. Po dlhom a náročnom procese, či už urovnania vlastníckych vzťahov, množstve stretnutí vlastníkov, obhliadok technického stavu a online stretnutí účtovníkov a právnikov, došlo k uzatvoreniu zmluvy o výkone správy oboch častí polikliniky. OSBD Žilina vybrali ako budúceho správcu objektu spoločne s ostatnými vlastníkmi ešte v roku 2020 hlavne na základe referencií a skúseností. V Rajci toto družstvo spravuje väčšinu bytových domov na oboch sídliskách. Nový správca začne svoju činnosť vykonávať od 1. januára 2022. Ostáva dotiahnuť zabezpečenie a pre obe budovy zosúladenie takých činností ako upratovanie, revízie, BOZP či údržbu.


Okrem novej správy čaká obe budovy Polikliniky aj rekonštrukcia. Na novembrovej schôdzi vlastníkov nebytových priestorov schválili jednak tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, ako aj plán údržby, opráv a revízií do ďalšieho obdobia, kde zahrnuli aj prípravu rekonštrukcie. Ešte v septembri iniciovali stretnutie a obhliadku oboch budov architektom, ktorý zhodnotil stav a nacenil jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a energetického auditu. To je nevyhnutné spracovať, aby boli pripravení či už na eurofondovú výzvu, alebo by rekonštrukciu riešili prostredníctvom úveru. „Zatiaľ budeme sanovať havarijný stav strechy, každopádne sme sa všetci zhodli, že rekonštrukcia je viac ako nevyhnutná,“ doplnil primátor Rajca Milan Lipka.


V novembri dostali niektorí starší obyvatelia Rajca od mesta výživové doplnky. Pandemická situácia sa už pár mesiacov zhoršuje, viaceré aktivity a podujatia pre seniorov museli byť zrušené. Aj preto sa radnica rozhodla zabezpečiť spoluobčanom nad 70 rokov vitamíny. Mali by vydržať na najbližšie dva mesiace, čiže na obdobie plné respiračných ochorení a covidu a aspoň takouto mierou pomôžu znížiť riziko ochorenia.


V predchádzajúcich vydaniach mesačníka Rajčan, aj v našich podcastoch, sme vás informovali o vytvorení klientskeho centra, ktoré sa nachádza v prízemí budovy mestského úradu. Po začiatku jeho činnosti sa uvoľnili viaceré kancelárie na prvom a druhom poschodí úradu. Snahou mesta je využiť uvoľnené pracoviská tak, aby boli bližšie k občanovi a mali vzájomné prepojenie v rámci vnútornej organizácie. Presuny zamestnancov a zložiek mesta sa ale nedotkli zmien telefonických kontaktov pevných liniek, tieto ostávajú rovnaké ako v minulosti. Súbežne s presunmi pripravujú aj úpravu orientačných tabúľ v budove mestského úradu. Podrobnejšie informácie o telefónnych číslach zamestnancov či ich e-mailových adresách nájdete na webovej stránke mesta Rajec v časti kontakty.


Rajecké vianočné trhy sa tento rok nepodarí zorganizovať. Zabraňuje tomu situácia spojená s rozšírením choroby Covid-19 a prijatými opatreniami. Podľa primátora mesta ich táto situácia nesmierne mrzí, v prípade ukončenia núdzového stavu, ak to bude len trochu možné, sú pripravení vianočné trhy otvoriť a zužitkovať niekoľkomesačnú prípravu, organizáciu, výrobu stánkov i vianočnú výzdobu.


V tomto roku mesto Rajec úspešne podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov, na realizáciu projektu obnovy a opravy pamätníka a pamätnej tabule obetiam II. svetovej vojny, ktoré sa nachádzajú v centre pamiatkovej zóny na Námestí SNP. Pamätník s pamätnou tabuľou vytvorili a osadili v rámci výstavby námestia v 70. rokoch 20. storočia. Dominantou je nápis „V mieri kvitne ľudské šťastie“ a pamätná tabuľa s menami štrnástich občanov mesta Rajec, ktorí padli počas II. svetovej vojny. Čas sa už však výrazne podpísal na stave pamätníka, aj na jeho vzhľade. Obnova a oprava zahŕňala očistenie betónových plôch a obnovenie do pôvodného stavu. Z kovových častí odstránili starý náter a následne ich obnovili. Všetky nápisy zvýraznili farbou na reštaurovanie textov.


Začiatok školského roka sa spájal v Materskej škole na Ulici obrancov mieru aj s realizáciou ďalšieho projektu, v poradí už z deviatej edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Jeho cieľom je podpora projektov zameraných na zlepšenie prostredia v našom okolí. Vďaka záujmu Rajec a hlasovaniu zákazníkov pridelili škôlke sumu 1 300 eur. Samotný názov projektu Náš domček deduška Večerníčka prezrádza, že ide o detský domček na školskom dvore. Samotná realizácia projektu sa konala v septembri a októbri tohto roku. Na štyroch dobrovoľníckych aktivitách sa zúčastnili viacerí rodičia. Obnova domčeka zahŕňala výmenu strešnej šindľovej krytiny, nátery vonkajších stien, výrobu a montáž okeníc, položenie dlažby v jeho okolí a výsadbu zelene. V novembri využili zrekonštruovaný domček na školskú výstavu jesenných plodín a prírodnín.


Pandemický rok 2021 sa nemilo podpísal pod všetky aspekty života. Rajecké mažoretky Kordovánky sa však nevzdali. V marci spoločne upratali verejné priestory v okolí svojho bydliska. Cez leto vystupovali na Rajeckom maratóne, a nielen to. Niektoré odbehli aj maratón, polmaratón a niektoré štafetu pod názvom Kordovánky. Svoju činnosť odprezentovali na konci prázdnin na inšpiratívnom Rajeckom krúžkobraní. Novinkou bola októbrová Grand prix Slovakia 2021. Súťaž sa konala online. Súbory museli nahrať vystúpenie a video zaslať porote. Tá na spoločnom hodnotení vybrala a ocenila najlepšie choreografie. Potešila zlatá medaila sólistky Lindy Miškolciovej. V decembri sa mažoretky zúčastnili zahraničnej súťaže Zagreb Christmas Open v Chorvátsku.


Ďakujeme za pozornosť a želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v januári 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa