Oznam pre bezpríspevkových darcov krvi

Mesto Rajec - Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
 
 
Milí darcovia krvi,

Mesto Rajec každoročne v predvianočnom čase pripravovalo stretnutie bezpríspevkových darcov krvi s primátorom v Radnici mesta. Bohužiaľ z pandemických opatrení Covid 19 sa uvedené stretnutie už po druhýkrát neuskutoční.
 
Touto formou chceme vyzvať bezpríspevkových  darcov krvi, ktorí v roku 2020 a 2021 získali plakety MUDr. Janského, aby sa preukázali do 10.12.2021:

- osobne (s preukazom o získaní plakety) v pokladni  MsÚ alebo matrike (klientske centrum),
- elektronicky (scan preukazu) podatelna@rajec.sk  aj s uvedením adresy a trvalého pobytu  v meste Rajec.
 
Bližšie informácie získate na tel. čísle 041/507 65 13.
 
Vážime si vaše humánne skutky a nechceme, aby zostali bez povšimnutia.
 
Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.
 
                                                                                          MsÚ Rajec, oddelenie OAO
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa