SPRAVODAJ MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 1997
 
V tomto čísle si prečítate:
Ján Šimún; Naše päťročné úspechy i "boliestky"; Archívne dokumenty k dejinám Rajca; Z histórie výskumu rajeckého nárečia (5. – Ďalšie zdroje získavania jazykového materiálu o rajeckom nárečí); Pohľadnice Rajca a ich vydavatelia; Hodnota dobového materiálu; Niektoré literárne diela rajeckých rodákov vo fonde mestského múzea; Postupy starých majstrov – politúra; Zmeny štruktúry makrozoobentosu riečky Rajčanky ako dôsledok vplyvu ľudskej činnosti v intraviláne mesta Rajec; Netopiere opäť po štyroch rokoch; Z klenotnice flóry Rajeckej doliny, Milan Janík.
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa