SPRAVODAJCA MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI 2008

V tomto čísle si prečítate:
Čriepky z kroniky Rajca 2.; Vznik a vývoj remesiel na Slovensku; Rajecký nárečový slovník – 2. výber: písmená F – J; Ohniváčikovité motýle Rajeckej doliny; Hájovníkovité motýle Rajeckej doliny.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa