Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Poláček V., Rýpal P., Brundza J.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko Meno Zásielka od/odosielateľ Označenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Poláček Vladimír
JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor,
Námestovo
Oznámenie o uložení zásielky

18.11.2021

06.12.2021 18.11.2021
Rýpal Peter
Okresný súd
v Žiline
Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2021 06.12.2021 18.11.2021
Brundza Jaroslav
Okresný súd
v Žiline
Oznámenie o uložení zásielky 18.11.2021 06.12.2021 18.11.2021
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa