Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Surová J., Balcer M., Svarinská M., Huljak M.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
 
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí, v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko Meno Zásielka od/odosielateľ Označenie zásielky
Zásielka
uložená od
Zásielka
uložená do
Oznam
zo dňa
Surová Jana
HEYPAY, s.r.o.,
Bratislava
Listová zásielka 04.10.2021 20.10.2021 04.10.2021
Balcer Martin
VŠZP, a.s.,
pobočka Liptovský Mikuláš
 Oznámenie o uložení zásielky 07.10.2021 25.10.2021  07.10.2021
Svarinská  Mária
Dôvera, zdr. poisťovňa, a.s.,
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielky   07.10.2021 25.10.2021  07.10.2021 
Huljak
Martin
Dôvera, zdr. poisťovňa, a.s.,
Bratislava
 Oznámenie o uložení zásielky 07.10.2021  25.10.2021  07.10.2021
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa