Pozvánka - Zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport pri MZ v Rajci dňa 14.9.2021

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT

pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec

 Rajec 8.9.2021

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční

dňa 14.9.2021 (t.j. utorok) o 15.30 hod. v miestnosti č. 14 na prvom poschodí.

 

Program:

1. Správy z výchovno vzdelávacieho procesu škôl

2. Zhodnotenie kultúrneho leta a akcií, ktoré sa konali v prvom polroku

3. Predstavenie plánovaných akcií do konca roka 2021

4. Diskusia

5. Ukončenie

           

               Ján Kavec, v.r.

               predseda komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa