Voľné pracovné miesto - referent stavebného poriadku (Spoločný obecný úrad Rajec)

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec Mesto Rajec

 
 

príjme na dobu určitú počas zástupu materskej dovolenky uchádzača na obsadenie pracovného miesta

Referent stavebného poriadku Spoločného obecného úradu Rajec

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

- úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru ukončené maturitou s praxou min. 2 rokov

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného, architektonického alebo právnického smeru

 

Požadované znalosti:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Iné požiadavky:

- vítaná prax vo verejne alebo štátnej správe,

- vítané osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

- zdravotná spôsobilosť,

- práca s počítačom Word, Excel, internet,

- samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť.

 

Náplň práce:

- vybavovanie a plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

 

Mzdové podmienky:

výšku funkčného platu najmenej 750,- € brutto podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme (plat môže byť navýšený podľa schopností a praxe uchádzača)

 

Predpokladaný termín nástupu: júl 2021

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 11.07.2021

písomne na adresu: Mestský úrad Rajec,  Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

alebo na:

- e-mailovú adresu: podatelna@rajec.sk

- Slovensko.sk: všeobecná agenda Mesto Rajec

 

 Kontaktná osoba: Alena Uríková, tel. 0918 592966

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa