Výberové konanie na pracovné miesto - VODIČ skup. B, C, T

Mesto Rajec prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta: Vodič na obsluhu nákladného motorového vozidla s nadstavbami na zimnú údržbu komunikácií a valníkom, čistiace vozidlo údržby komunikácií a traktor.  
 
 
Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie.
 
Odborná spôsobilosť: vodičské oprávnenie skupiny „B“, „C“ a „T“. Ďalšie doklady k odbornej spôsobilosti, a to: doklad o psychologickej spôsobilosti vodiča, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, kvalifikačná karta vodiča.
 
Čo ponúkame:
  • výšku funkčného platu najmenej 700,- € brutto podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme (plat môže byť navýšený podľa schopností a praxe uchádzača),
  • možnosť odmien
  • možnosť pracovať nadčas,
  • príplatok za pracovnú pohotovosť,
  • nárok na dovolenku 5 dní naviac,
  • služobný mobilný telefón,
  • stravovacia karta.
 
Žiadosť spolu so životopisom je potrebné poslať písomnou formou na adresu:
 
Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2
015 22 Rajec

alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci do 24.5.2021 do 14.00 h
alebo mailom na adresu: podatelna@rajec.sk 
Predpokladaný nástup do zamestnania 1.6.2021.
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa