Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rýpal, Hricko, Piala, Rýpal, Linetová, Rusnák, Mičech)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Počas zákazu vychádzania sa o prevzatí zásielky informujte na tel. č.: 041/ 507 65 11
 
 

Priezvisko

meno

Zásielka od

/odosielateľ)

Označenie zásielky

Zásielka uložená od

Zásielka uložená do

Oznam zo dňa

 Rýpal

Peter

JUDr. Kováčová, súdny exekútor, Bratislava

Oznámenie o uložení zásielky

25.03.2021

12.04.2021

25.03.2021

 Hricko

Ján

Okresný súd v Žiline

Oznámenie o uložení zásielky

29.03.2021

14.04.2021

29.03.2021

 Piala

Libor

Mgr. Marián Janec, súdny exekútor,  Žilina

Oznámenie o uložení zásielky

29.03.2021

14.04.2021

29.03.2021

 Rýpal

Pavol

VšZP, pobočka Liptovský Mikuláš

Oznámenie o uložení zásielky

29.03.2021

14.04.2021

29.03.2021

 Linetová

Lucia

Krajský súd Bratislava

Oznámenie o uložení zásielky

29.03.2021

14.04.2021

29.03.2021

 Rusnák

Dušan

VšZP, pobočka Žilina

Listová zásielka

29.03.2021

14.04.2021

29.03.2021

 Mičech

František

Mesto Rajec

Listová zásielka

29.03.2021

14.04.2021

29.03.2021

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa