Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rýpal Peter, Hricko J., Piala L., Rýpal Pavol, Linetová L., Rusnák D., Mičech F.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Počas zákazu vychádzania sa o prevzatí zásielky informujte na tel. č.: 041/ 507 65 11
 
 
Priezvisko Meno
Zásielka od
(odosielateľ):
Označenie zásielky
Zásielka
uložená od:
Zásielka
uložená do:
Oznam
zo dňa:
 Rýpal  Peter
JUDr. Kováčová,
súdny exekútor,
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielky
25.03.2021 12.04.2021 25.03.2021
 Hricko
 Ján
Okresný súd
v Žiline
Oznámenie o uložení zásielky
29.03.2021 14.04.2021  29.03.2021
 Piala  Libor
Mgr. M. Janec,
súdny exekútor,
Žilina
Oznámenie o uložení zásielky 29.03.2021 14.04.2021  29.03.2021
 Rýpal  Pavol
VŠZP, pobočka
Liptovský Mikuláš
Oznámenie o uložení zásielky  29.03.2021  14.04.2021  29.03.2021
 Linetová  Lucia
Krajský súd
Bratislava
Oznámenie o uložení zásielky
29.03.2021 14.04.2021 29.03.2021
 Rusnák  Dušan
VŠZP, pobočka
Žilina
Listová zásielka
29.03.2021 14.04.2021 29.03.2021
 Mičech  František
Mesto Rajec
Listová zásielka
29.03.2021 14.04.2021 29.03.2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa