Oznam: Elektromontážne práce na Bystrickej ul.

Oznam
 
Mestský úrad Rajec oznamuje občanom, že spoločnosť ELSPOL – SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. Žilina zahajuje práce na stavbe „Rajec - ul. Bystrická – Montáž ÚV na L 253/usek/50 (SW-12748)“, ktoré budú realizované v čase od  8.4.2021 do 29.4.2021.

Účelom tejto stavby je vybudovať nový úsekový odpojovač pre pripojenie budúcej jednoúčelovej trafostanice – budúceho odberného miesta a vymeniť nevyhovujúci podperný bod VN vzdušnej siete za nový.

Na pozemkoch v k.ú. Rajec : CKN č. 2136/1 ( EKN č. 569, 570, 572 ) bude prebiehať montáž úsekového odpojovača.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa