Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Kypus Ľ., Balcer M., Turzová M. - 2x)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Počas zákazu vychádzania sa o prevzatí zásielky informujte na tel. č.: 041/ 507 65 11
 
 
Priezvisko Meno
Zásielka od
(odosielateľ):
Označenie zásielky
Zásielka
uložená od:
Zásielka
uložená do:
Oznam
zo dňa:
 Kypus  Ľubomír
Miroslav Šutliak,
Liptovský Mikuláš
Oznámenie
o uložení zásielky
15.02.2021 03.03.2021 15.02.2021
 Balcer
 Martin
VŠZP,a.s.
pobočk Čadca
Oznámenie
o uložení zásielky
15.02.2021 03.03.2021  15.02.2021
 Turzová  Michaela
Okresný súd,
Banská Bystrica
Oznámenie
o uložení zásielky
17.02.2021 05.03.2021  17.02.2021
 Turzová  Michaela
Okresný súd,
Banská Bystrica
Oznámenie
o uložení zásielky
17.02.2021 05.03.2021  17.02.2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa