Dlžníci k 31.12.2020 - právnické osoby

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2020, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1 600,00 € :

 

 

Dlžník právnická osoba

Adresa

Druh dane

Dlžná suma v €

KS Slovakia s.r.o.

Stará Vajnorská 37, Bratislava

Daň z nehnuteľnosti

2 342,18

PREKAN s.r.o.

Dolné Rudiny 3, Žilina

Daň z nehnuteľnosti

2 831,07

Rosh Gadol Chamesh

Dvojkrížna 2, Bratislava

Daň z nehnuteľnosti

14 397,58

ZINTH a.s.

Francisciho 3, Martin

Daň z nehnuteľnosti

5 381,70

 

Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 10.2.2021.

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa