Vydávanie parkovacích kariet pre rok 2021

OZNAM
 
Vydávanie parkovacích kariet pre rok 2021
 
-  žiadosť o vydanie parkovacej karty na rok 2021 je pre žiadateľov dostupná na webovom sídle mesta Rajec www.rajec.sk (Mestský úrad – Tlačivá mestského úradu – MsP),

-  žiadateľom, ktorí nemajú prístup k internetu, bude žiadosť o vydanie parkovacej karty odovzdaná po telefonickej dohode s príslušníkmi MsP Rajec na tel. č.: 159; 0918 850 842 alebo 0907 631 403,

-  vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi pre vydanie parkovacej karty je možné odoslať: elektronicky emailom na adresu: mestska.policia@rajec.sk, poštou  na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec alebo osobne do podateľne MsÚ Rajec (podľa platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so situáciou pandemického ochorenia COVID - 19),

-   poplatok za vydanie parkovacej karty je potrebné žiadateľom uhradiť na účet Mesta Rajec, č.ú. SK46 0200 0000 0000 2362 1432, variabilný symbol: 2021, do poznámky je potrebné uviesť evidenčné číslo motorového vozidla, alebo prostredníctvom poštového poukazu s údajmi, kde žiadateľ uvedie č.ú. SK46 0200 0000 0000 2362 1432, variabilný symbol: 2021, v správe pre adresáta uvedie evidenčné číslo motorového vozidla,

-   na základe podanej žiadosti a úhrady poplatku za vydanie parkovacej karty budú príslušníci MsP Rajec kontaktovať žiadateľa prostredníctvom emailu alebo telefonického kontaktu o spôsobe odovzdania parkovacej karty,

-   parkovacie karty platné pre rok 2020 je potrebné odovzdať MsP Rajec prostredníctvom pošty na adresu Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec alebo pri prebratí parkovacej karty na rok 2021.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa