Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Mičuda Z., Pekara T., Klinec J., Paulíny P., Surová J., Grupáčová M., Škorová N.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Počas zákazu vychádzania sa o prevzatí zásielky informujte na tel. č.: 041/ 507 65 11
 
 
Priezvisko Meno
Zásielka od
(odosielateľ):
Označenie zásielky
Zásielka
uložená od:
Zásielka
uložená do:
Oznam
zo dňa:
 Klinec  Jozef
Mesto Rajec,
Rajec
Listová zásielka
08.02.2021 24.02.2021 08.02.2021
 Paulíny
 Peter
Mesto Rajec,
Rajec
Listová zásielka
08.02.2021 24.02.2021  08.02.2021
 Surová  Jana
Mesto Rajec,
Rajec
Listová zásielka
08.02.2021 24.02.2021  08.02.2021
 Grupáčová  Magdaléna
Mesto Rajec,
Rajec
Listová zásielka 08.02.2021 24.02.2021  08.02.2021
 Škorová  Natália
Mesto Rajec,
Rajec
Listová zásielka  08.02.2021  24.02.2021   08.02.2021 
 Mičuda  Zdenko
JUDr. M. Rišian, súdny exekútor, Žilina
Listová zásielka 08.02.2021 24.02.2021
 08.02.2021
 Pekara  Tomáš
Mestský úrad Rožnov pod Radhoštěm, ČR
Listová zásielka 08.02.2021 24.02.2021
 08.02.2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa