ČO JE POTREBNÉ VEDIEŤ K TRETIEMU CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19 V MESTE RAJEC

 

Tretie celoplošné testovanie občanov na ochorenie COVID-19 sa uskutoční:

 

-          v sobotu 23. 1. 2021 a v nedeľu 24. 1. 2021

-          v čase 08:00 – 12:00, 12:45 – 17:00 a 17:30 – 20:00

 

Miesta odberových miest sú čiastočne upravené oproti predchádzajúcim testovaniam. Dôvodom úprav sú súčasné klimatické podmienky, ako aj podmienky pre používanie antigénových testov. Ďalším faktorom je aj to, že sa situácia zmenila najmä v tom ohľade, že časť obyvateľov sa dala otestovať v priebehu týždňa, či už na starej fare, v zamestnaní atď., značná časť obyvateľov už Covid-19 prekonala a nemusí sa testovať, a preto aj určené odberové miesta budú zredukované. Počas tohto víkendu budeme testovať občanov na odberových miestach:

 

1. ZŠ Lipová 2, hlavný vstup do budovy

2. Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, hlavný vstup do budovy

3. Kultúrny dom, 1. mája, hlavný vstup z ulice

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

 

Čím budeme testovať?

Antigénovými testami.

Koho sa týka testovanie?

Testovanie sa týka osôb vo veku od 15 do 65 rokov.

Môže ísť na testovanie aj iná veková kategória?

Veková kategória je odporúčaná.

Je možné využiť objednanie na presný čas?

Nie, pre vaše overenie situácie na odberovom mieste budú opäť v prevádzke kamery, ktoré vám napomôžu rozhodnúť sa kedy využiť odberové miesto.

Sú vyčlenené odberové miesta pre jednotlivé ulice?

Nie, môžete využiť ktorékoľvek odberové miesto podľa vášho uváženia.

Akým spôsobom mi bude dodané potvrdenie o výsledku testu?

Po testovaní dostanete písomné potvrdenie o výsledku testu, avšak nebude to modrý certifikát ako v predošlých testovaniach, ale A4 potvrdenie s pečiatkou mesta a podpisom oprávnenej osoby.

Ak som bol testovaný od 18. – 22. 1. 2021, musím ísť opäť na testovanie?

Nie, nemusíte ísť na testovanie. Všetky absolvované antigénové a RT - PCR testy vykonané od 18. 1. 2021 platia v rámci testovacej kampane.

Čo sa stane, ak nestihnem testovanie počas víkendu 23. - 24. 1. 2021?

Môžete naďalej využiť odberové miesto zriadené na „starej fare“ v Rajci, prípadne na inom odberovom mieste. Podmienkou je, že tento test musíte absolvovať do 26. 1. 2021.

Čo sa stane, ak neabsolvujem testovanie ani po 26. 1. 2021?

Vaše možnosti budú od 27. 1. 2021 veľmi obmedzené, vzhľadom na vydané opatrenia. Odporúčame vám pozrieť si Uznesenie Vlády SR č.30 zo 17.1.2021, v ktorom sú uvedené všetky opatrenia a obmedzenia. Uznesenie nájdete na našom webovom sídle mesta http://www.rajec.info/article/default/5171

Kde nájdem video záznam kamier z jednotlivých odberových miest?

Kamery vám budú sprístupnené najskôr v piatok večer 22. 1. 2021. Presná adresa bude zverejnená na webovom sídle mesta a aj v našej aplikácii Rajec.

Ako bude prebiehať testovanie?

Inštruktážne video z testovania na odbernom mieste nájdete na:

https://m.youtube.com/watch?v=oTKriurg7Co&feature=emb_logo

Aké opatrenia musíme dodržiavať počas testovania?

V prvom rade musíte dodržiavať minimálne 2m odstup od ostatných občanov.

Budú niekde nakreslené jednotlivé odberové miesta?

Schémy odberových miest nájdete v prílohe tejto informácie na našom webovom sídle.

Aký počet osôb bude zabezpečovať plošné testovania v Rajci?

V súčasnosti budeme mať k dispozícií na každom odberovom mieste 2 zdravotníckych a 2 administratívnych pracovníkov. Okrem toho im budú pomáhať 2 dobrovoľníci. Pre zabezpečenie poriadku bude na každom odberovom mieste príslušník policajného zboru SR. Aktívnu službu počas celého víkendu bude zabezpečovať aj Mestská polícia Rajec. Samozrejmosťou je nepretržitý výkon permanentného krízového štábu.

 

Odporúčame všetkým občanom, ktorých sa prioritne týka testovanie, aby využili túto možnosť počas nasledujúceho víkendu a najmä využiť kamery vzhľadom na predpokladané nepriaznivé poveternostné podmienky.

Hlavne vám želáme úspešný výsledok testu a veľa zdravia.

 

Vaše Mesto Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa