Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška (Turzová M., Vojteková B., Tabaček, F.)

MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Počas zákazu vychádzania sa o prevzatí zásielky informujte na tel. č.: 041/ 507 65 11
 
 
Priezvisko Meno
Zásielka od
(odosielateľ):
Označenie zásielky
Zásielka
uložená od:
Zásielka
uložená do:
Oznam
zo dňa:
Turzová Michaela
Sociálna poisťovňa, a.s., pobočka Čadca
Listová zásielka
14.01.2021 29.01.2021 14.01.2021
Vojteková
Božena
EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Bratislava
Listová zásielka
14.01.2021 29.01.2021  14.01.2021
Tabaček František
VŠZB, a.s.,
pobočka Žilina
Listová zásielka
18.01.2021 03.02.2021 18.01.2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa