TS: Likvidácia vianočných stromčekov v Rajci

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Likvidácia vianočných stromčekov v Rajci

 

Rajec, 08.12.2020 – Mesto Rajec zabezpečí odvoz použitých vianočných stromčekov.

 

Mesto Rajec tento rok opäť zabezpečí odvoz použitých vianočných stromčekov, a to  dňa 14.01.2021 a 28.01.2021.  

 

Občania môžu stromčeky vyložiť deň pred zberom ku kontajnerom na zmesový komunálny odpad. Mesto Rajec zabezpečí  ekologickú likvidáciu týchto stromčekov štiepkovaním a štiepku následne zapracuje v rámci kompostu, ktorý bude zhodnotený pri údržbe verejnej zelene. 

Aj takýto ekologickým spôsobom dokážeme likvidovať biologický materiál, pričom   stromčeky nájdu využitie v ďalšom kolobehu života.

 

 

 

 

 

Kontakt:         Blanka Porubčanská – sekretariát MsÚ Rajec

                        tel: 041 /542 2030, 0905 683 429

                        e-mail: msu@rajec.sk

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa