Oznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška (Hromada J., Skupeň P., Rusnák D., Poláček V., Sihlovec R., Kordiš T.)

MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Počas zákazu vychádzania sa o prevzatí zásielky informujte na tel. č.: 041/ 507 65 11
 
 
Priezvisko meno
 zásielka od
 (odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
 Hromada
 Jozef
VŠZP,
pobočka Dolný Kubín
 Oznámenie o doručení zásielky
30.12.2020 18.1.2021  30.12.2020
 Skupeň  Peter
VŠZP,
pobočka Žilina
 Oznámenie o doručení zásielky
31.12.2020 18.1.2021  31.12.2020
 Rusnák  Dušan
VŠZP,
pobočka Žilina
 Oznámenie o doručení zásielky
31.12.2020 18.1.2021  31.12.2020
 Poláček  Vladimír
VŠZP,
pobočka Žilina
 Oznámenie o doručení zásielky
4.1.2021 20.1.2021  4.1.2021
 Sihlovec  Roman
VŠZP,
pobočka Žilina
Oznámenie o doručení zásielky 4.1.2021  20.1.2021  4.1.2021
 Kordiš
Tomáš  Okresná prokuratúra, Žilina
 Listová
 zásielka
5.1.2021 21.1.2021  5.1.2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa