Rekonštrukcia ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste

Mestský úrad Rajec žiada občanov,

aby z dôvodu realizácie prác na rekonštrukcii ciest,

chodníkov a spevnených plôch v meste

rešpektovali dočasné dopravné značenia na uvedených uliciach.

 

Práce sa budú realizovať v tých termínoch:

 

22.10. – 25.11.2020: ulice Nádražná (pri Dennom centre) a Športová,

 

26.10. – 6.11.2020: ulice Krivín a Porubská (úsek nad rázcestím),

 

26.10. – 17.12.2020: ulica Obrancov mieru (po etapách, so začiatkom od križovatky s ulicou Porubská),

 

4.11. – 26.11.2020: ulica Jabloňová,

 

16.11. – 8.12.2020: ulice Orgovánová a Ružová.

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa