Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid-19 platné od 1. 10. 2020

 MESTO RAJEC

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 


  

Opatrenia Mesta Rajec v súvislosti s Covid19 platné od 1. 10. 2020

 

Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti vyhlásením núdzového stavu  Vládou Slovenskej republiky a prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, prijal krízový štáb mesta dňom 1. 10. 2020 nasledovné opatrenia:

 

- Vstup a pobyt v budove mestského úradu Rajec je umožnený  len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),


- Pri vchode do budovy je každý klient povinný aplikovať si na ruky dezinfekciu,
 
- Povinnosťou je zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 
- Počet klientov v priestoroch budovy mestského úradu v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 6 klientov na jednej chodbe, a dodržiavať odstup medzi nimi minimálne 2 metre,
 
- Mestský úrad bude naďalej v prevádzke podľa bežných úradných hodín,
 
- Odporúčame občanom využívanie našich služieb prioritne prostredníctvom zverejnených telefonických a mailových kontaktov,
 
- Žiadame občanov, aby naše služby využívali v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom čase,
Na základe dohody Mesta Rajec s Tesco Supermarketom Rajec naďalej platí možnosť  zabezpečenia nákupu a dovozu základných potravín (max. 10 položiek) priamo do domácnosti ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú. Kontaktujte nás prosím telefonicky: 0905 683 429, prípadne mailom: podatelna@rajec.skPožiadavky na základné potraviny budeme prijímať do 17,30 hod. Dovoz objednaných základných potravín v nasledujúci deň 8,00 – 10,00 hod. Spôsob dodania a platba budú dohodnuté telefonicky, alebo mailom,

- Všetky kultúrne podujatia organizované Mesto Rajec sú zrušené,

- Je zakázané podávanie rúk,

- Žiadame občanov, aby rešpektovali bezpečnostné pokyny určujúce vyššie uvedené hygienické opatrenia, ktoré sú umiestnené aj na všetkých vstupoch do budovy mestského úradu,

- Ďalšie podrobnosti o prijatých opatreniach si môžete prečítať na našej webovej stránke www.rajec.info   

 

Verím, že chápete dôležitosť opatrení, ktorými chceme zamedziť ďalšiemu šíreniu vírusu. O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať.

 

 

                                                                                                     Ing. Milan Lipka, v. r.

                                                                                                       primátor mesta 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa