Zber nadrozmerných odpadov

 

Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov.

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené:

 

  v pondelok
  5. októbra 2020
  od 9.00 do 15.00 hod.
 
  na uliciach:  
 
  – Partizánska (pri DREVOSPEKTRUME)

  – Partizánska (turbínsky kanál pri ceste)

  – Hviezdoslavova   

  – Mudrochova (pri škôlke)

  v stredu
  7. októbra 2020
  od 9.00 do 15.00 hod.
 
  na uliciach: 
 
  – Haškova

  – Pri Rajčanke

  – Moyzesova (pri autobusovej zastávke)

  – Benkova (pri lavičke k MŠ) 

  v piatok
  9. októbra 2020
  od 9.00 do 15.00 hod.
 
  na uliciach:

  – Sama Chalúpku (za mostom)

  – Športová

  – Obrancov mieru (pri MŠ)

  – 1. mája (pri MŠ)

  v pondelok
  12. októbra 2020
  od 9.00 do 15.00 hod.
 
  na uliciach:
 
  – Jánošíkova (park)

  – Jánošíkova (pri lavičke)

  – Hollého (pri chodníku medzi bytovkami)

  – Nádražná (pri verejných WC) 

  v stredu
  14. októbra 2020
  od 9.00 do 15.00 hod.
 
  na uliciach: 
 

  – Lipová

  – Smreková

  – Vojtová    

  – Bystrická (park)           

  – Kostolná (pri cintoríne)
 

 

Do kontajnerov môžete ukladať:

nábytok, matrace, bytové jadrá, okná a dvere bez skla, koberce.

 

Do kontajnerov je zakázané ukladať:

- nebezpečné odpady,

ako chladničky, práčky, televízory, pneumatiky, akumulátory, žiarivky a pod.

- biologicky rozložiteľné odpady (trávu, konáre, lístie a pod.)

- drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky a pod.)

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa