Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Rusnák, Turzová, Rýpal - 2x, macák, Harčák, Murárik)

 
MESTO RAJEC
  Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanovi trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Rusnák Dušan
Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
Listová
zásielka
14.09.2020 30.09.2020 14.09.2020
Turzová Michaela
Okresný súd
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
14.09.2020 30.09.2020 14.09.2020
 Rýpal Peter
ÚPSVaR,
Žilina
Oznámenie
o uložení zásielky
14.09.2020 30.09.2020 14.09.2020
 Macák Marian Dôvera zdravotná poisťovňa, Nitra
Listová
zásielka
 14.09.2020 30.09.2020  14.09.2020
 Harčár Juraj Dôvera zdravotná poisťovňa, Nitra
Listová
zásielka
 14.09.2020 30.09.2020  14.09.2020
 Rýpal Peter
Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
Listová
zásielka
 14.09.2020 30.09.2020  14.09.2020
 Murárik Peter
JUDr. Jozef Rišian,
Žilina
Listová
zásielka
 14.09.2020 30.09.2020  14.09.2020

 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa