Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov

 

Mestská polícia Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

 

v Rajci dňa 17.9.2020

 

 

 

Zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov

 

   Mestská polícia Rajec v súvislosti so začiatkom jesenného obdobia upozorňuje občanov na ustanovenie § 14 ods. 2 zhíákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý ustanovuje zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov.

   V prípade ak občan napriek zákazu vypaľuje porasty bylín, kríkov alebo stromov dopúšťa sa svojim konaním priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý mu môže byť v blokovom konaní uložená pokuta až do výšky 99 eur a v správnom konaní až do výšky 331 eur.

 

Mgr. Adrian Begáň

náčelník MsP Rajec

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa