FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/623/11 31606458 Saroute, spol.s r.o.
Vodorovné dopravné značenie v meste Rajec.
2964.00 08.09.2011
04.10.2011
10
F11/658/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 950 ks.
2850.00 27.09.2011
11.10.2011
10
F11/671/11 37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200.
Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 10. - 12. 2011
1695.78 03.10.2011
14.10.2011
10
F11/673/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 9/2011
2246.45 04.10.2011
14.10.2011
10
F11/678/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 10/2011
4527.00 04.10.2011
14.10.2011
10
F11/681/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 9/2011
5937.18 04.10.2011
14.10.2011
10
F11/688/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 10/2011
1685.00 05.10.2011
14.10.2011
10
F11/690/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 10
3517.00 05.10.2011
14.10.2011
10
F11/693/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 9/2011
1667.09 05.10.2011
14.10.2011
10
F11/694/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 9/2011
1222.14 05.10.2011
14.10.2011
10
F11/711/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné a stočné - MsÚ, Kult. dom, práčovňa, Orlovňa-do 21.-22.9.2011
1552.88 10.10.2011
21.10.2011
10
F11/715/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné a zráž. voda - byt.dom Lúčna (do 26. a 30.9.2011)
1402.73 11.10.2011
21.10.2011
10

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa