FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/247/11 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Lipová Rajec - oprávnené výdavky
26117.29 07.04.2011
05.09.2011
09
F11/44/11 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Staveb. úpravy - ZŠ Lipová Rajec - oprávnené výdavky
49301.18 20.01.2011
05.09.2011
09
F11/756/10 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Lipová Rajec - oprávnené výdavky
96035.40 29.10.2010
05.09.2011
09
F11/582/11 36790354 Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.
Nábytok pre MŠ Mudrochova
1474.00 26.08.2011
09.09.2011
09
F11/580/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 900 ks.
2700.00 30.08.2011
14.09.2011
09
F11/593/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 8/2011
2813.84 05.09.2011
14.09.2011
09
F11/600/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 8/2011
1696.46 06.09.2011
14.09.2011
09
F11/614/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 8/2011
7552.99 07.09.2011
14.09.2011
09
F11/626/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,NO,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne -
3528.00 09.09.2011
14.09.2011
09
F11/594/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 9/2011
2391.00 05.09.2011
16.09.2011
09
F11/637/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok - el. energ. - MsÚ budova a Radnica - 8/2011
1281.01 14.09.2011
22.09.2011
09
F11/617/11 10945105 ELEKTRIK Jaroslav Michalovič
Stavebné úpravy v MŠ Mudrochova Rajec
23998.61 07.09.2011
27.09.2011
09

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa